Yi H.

Yi H.

Kenzai Blast: T-shirt Ready | Day 2 (Member)
Kenzai Blast: T-shirt Ready
Day 2
 
Program progress:

Current

Kenzai Blast: T-shirt Ready
Kenzai Blast: T-shirt Ready

Completed

Kenzai Body
Kenzai Body

Reboot
Reboot

Kenzai Run 10k
Kenzai Run 10k

SkiBoot
SkiBoot

Kenzai Reach
Kenzai Reach

Kenzai Sculpt
Kenzai Sculpt

Kenzai Blast: Beach Ready
Kenzai Blast: Beach Ready

Kenzai Mind
Kenzai Mind